Vải Bố Soft Decor Egg Canvas

Vải Bố Soft Decor Egg Canvas

Soft Decor

Regular price 110.000₫ Sale

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% cotton
  • Mật độ sợi: 300 gr/m2
  • Màu sắc: Trứng Gà
  • Khổ vải: 1.5 m

Product information

  • Composition: 100% cotton
  • Density: 300 gr/m2
  • Colour type: Eggshell
  • Width: 1.5 m