Vải Bố Burlap – Soft Decor

Vải Bố Burlap

- Vải bố Burlap dùng làm màn cửa, túi xách theo phong cách mộc mạc

- Được sản xuất, nguyên liệu hoàn toàn từ Việt Nam, nguồn gốc rõ ràng

- Vải có sẵn tại Việt Nam thích hợp làm màn cửa cho công trình lớn đòi hỏi tiến độ

23 products