Thông Tin Chủ Sở Hữu Website – Soft Decor

Thông Tin Chủ Sở Hữu Website

Tên đơn vị sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN SOFT DECOR

Địa chỉ: 33 Phan Thị Hành, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Sài Gòn

Điện thoại: 02866760456

Email: Contact@softdecor.vn

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0309324899

Ngày cấp: 21/08/2009

Nơi cấp: Do Phòng đăng ký kinh doanh cấp