Quan điểm kinh doanh – Soft Decor

Quan điểm kinh doanh

Quan điểm kinh doanh

Tầm nhìn – Mục tiêu

Chúng tôi đặt ra, Soft Decor sẽ trở thành thương hiệu vải trang trí nội thất hàng đầu thế giới

Sứ mệnh

- Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn
- Mang sự bình an, hạnh phúc, thịnh vượng đến cho cộng đồng

Giá trị cốt lõi 

- Hợp tác chia sẻ

Đổi mới sáng tạo

Phát triển bền vững

 Triết lý kinh doanh

- Hợp tác, chia sẻ để cùng phát triển bền vững.

- Xây dựng môi trường văn hóa kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng.

- Mong muốn nâng cao cuộc sống mọi người.