Vải Bố Soft Decor Black Canvas

Vải Bố Soft Decor Black Canvas

Soft Decor

Regular price 110.000₫ Sale

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% cotton
  • Mật độ sợi: 380 gr/m2
  • Màu sắc: Đen
  • Khổ vải: 1.5 m

Product information

  • Composition: 100% cotton
  • Density: 380 gr/m2
  • Colour type: Black
  • Width: 1.5 m