Vải Bố Soft Decor Taro Canvas

Vải Bố Soft Decor Taro Canvas

Regular price 85.000₫ Sale

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% cotton
  • Mật độ sợi: 330 gr/m2
  • Màu sắc: Xám môn

Product information

  • Composition: 100% cotton
  • Density: 330 gr/m2
  • Colour type: Taro