Vải Bố Soft Decor Egg Canvas

Regular price 90.000₫ Sale

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% cotton
  • Mật độ sợi: 380 gr/m2
  • Màu sắc: Trứng Gà

Product information

  • Composition: 100% cotton
  • Density: 380 gr/m2
  • Colour type: Eggshell