Vải Bố Soft Decor CVC Mịn

Regular price 70.000₫ Sale

 

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% cotton
  • Mật độ sợi: 330 gr/m2
  • Màu sắc:  Natural

Product information

  • Composition: 100% cotton
  • Density: 330 gr/m2
  • Colour type: Natural