Cung cấp khăn ăn vải cho nhà hàng Hoa Sen - Bà Rịa, Vũng Tàu. – Soft Decor

Cung cấp khăn ăn vải cho nhà hàng Hoa Sen - Bà Rịa, Vũng Tàu.

Cung cấp khăn ăn bàn tiệc (napkins) cho nhà hàng-khách sạn Hoa Sen thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu.

Location: Khách sạn Hoa Sen
6/11 Nguyễn Du, Phường 1, TP Bà Rịa, Vũng Tàu
Distributor: 𝓢𝓸𝓯𝓽 𝓓𝓮𝓬𝓸𝓻 𝓙𝓼𝓬
Address: 33 Phan Thị Hành Street, Tân Phú District, Saigon
Phone: 02866760456
Whatsapp/Telegram: 0928139456
Website: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐬𝐨𝐟𝐭𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫.𝐯𝐧