Cung cấp khăn ăn thêu logo cho nhà hàng Baieta - Cocktails & Chic tapa – Soft Decor