Cung cấp khăn ăn cho nhà hàng Phố 79 – Soft Decor

Cung cấp khăn ăn cho nhà hàng Phố 79

Cung cấp khăn ăn thêu logo cho nhà hàng phố 79

Địa điểm: Hệ thống nhà hàng Phố 79

* 120-120 Bis Sương Nguyệt Anh, Bến Thành, Quận 1, Sài Gòn
* Số 5 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Sài Gòn
* 79  Sương Nguyệt Anh, Bến Thành, Quận 1, Sài Gòn

Distributor: 𝓢𝓸𝓯𝓽 𝓓𝓮𝓬𝓸𝓻 𝓙𝓼𝓬
Address: 33 Phan Thị Hành Street, Tân Phú District, Saigon
Phone: 02866760456
Whatsapp/Telegram: 0928139456
Website: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐬𝐨𝐟𝐭𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫.𝐯𝐧