Công Trình Sailing Club Phu Quoc – Soft Decor

Công Trình Sailing Club Phu Quoc

Soft Decor Jsc honor to providing seat cushions, cushions and loose furniture for the Sailing Club Phu Quoc. All kind of soft furnishing being produce from Acacia Fabrics.
Soft Decor vinh dự cung cấp nệm ngồi, gối trang trí cho Sailing Club Phú Quốc. tất cả đồ nội thất mềm đều làm từ vải Acacia.

Location: Lot B7, Bai Truong Complex, Duong To Commune, Phu Quoc Island