Vải Chống Sáng (BlackOut) Wireless 16 Water Fall – Soft Decor
Vải Chống Sáng (BlackOut) Wireless 16 Water Fall

Vải Chống Sáng (BlackOut) Wireless 16 Water Fall

Soft Decor

Regular price 198.000₫ Sale

100% Polyester, width 150cm
Màu Sắc: Xanh dương đậm