Vải Chống Sáng (BlackOut) Wireless 02 Shell – Soft Decor
Vải Chống Sáng (BlackOut) Wireless 02 Shell

Vải Chống Sáng (BlackOut) Wireless 02 Shell

Soft Decor

Regular price 198.000₫ Sale

100% Polyester, width 150cm
Màu Sắc: Cà phê sữa