Vải Bố Soft Decor Vietnam Thick Jute width 57cm
Vải Bố Soft Decor Vietnam Thick Jute width 57cm

Vải Bố Soft Decor Vietnam Thick Jute width 57cm

Soft Decor

Regular price 37.000₫ Sale

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% Natural
  • Mật độ sợi: 180 gr/m2
  • Màu sắc: Nâu
  • Khổ vải: 57 cm

Product information

  • Composition: 100% Natural
  • Density: 180 gr/m2
  • Colour type: Brown
  • Width: 57 cm