Vải Bố Soft Decor Cobalt Canvas

Vải Bố Soft Decor Cobalt Canvas

Soft Decor

Regular price 100.000₫ Sale

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% cotton
  • Mật độ sợi: 280 gr/m2 
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Khổ vải: 1.5 m

Product information

  • Composition: 100% cotton
  • Density: 280 gr/m2
  • Colour type: Cobalt
  • Width: 1.5 m