Vải Bố Soft Decor China Jute width 1.18m
Vải Bố Soft Decor China Jute width 1.18m

Vải Bố Soft Decor China Jute width 1.18m

Soft Decor

Regular price 50.000₫ Sale

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: 100% Natural
  • Mật độ sợi: 180 gr/m2
  • Màu sắc: Nâu
  • Khổ vải: 1.18m

Product information

  • Composition: 100% Natural
  • Density: 180 gr/m2
  • Colour type: Brown
  • Width: 1.18m